Navigácia

Výučba anglického jazyka novou metódou Jolly Phonics u nás na škole

Fotogaléria

 • Súhrnná záverečná správa-Čítame s Osmijankom

  Odborná porota celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom –Pridaj sa aj ty! zverejnila súhrnnú záverečnú správu o súťaži. „Do 15. ročníka súťaže sa zapojilo 460 školských kolektívov a literárnych klubov s počtom 6 589 žiakov zo 158 miest a obcí na Slovensku a 3 kolektívy Slovákov žijúcich v zahraničí – slovenská víkendová škola Margarétka v Paríži, slovenská víkendová škola v Dubline, slovenská víkendová škola v Mníchove.“ Správu si môžete prečítať TU. Teší nás, že máme takých aktívnych, usilovných a tvorivých žiakov. Mgr. Irena Kolčáková

 • Na slávnostnom ukončení školského roka 2018/2019 boli ocenení Najlepší žiaci školy (ide o súťaž Najlepšieho žiaka školy, kde podmienkou účasti v súťaži je výborný prospech za celý školský rok a úspešnosť v súťažiach, súťaže sa zúčastňujú žiaci od siedmeho ročníka a sú odmenení finančnou čiastkou podľa umiestnenia 80 €, 60 € a 40 €, ktorú poskytuje Obecný úrad Belá). 1.miesto získala: Ema Holubková 8.A (súťaže vedomostné) a Valentína Ničová 7.A (súťaže športové), 2.miesto: Miriam Janišová 7.A (súťaže športové), 3.miesto: Ráchel Mária Lesková 7.A (súťaže športové). Boli udelené aj riaditeľské pochvaly žiakom: Tamare Friedlovej z 9.A a Samuelovi Kvočkovi z 9.B za aktívnu činnosť v žiackom parlamente, Kataríne Stráskej z 8.A, Alexandre Raganovej zo 7.A, Alici Mariašovej zo 7.A, Róberte Šugárovej zo 7.A, Márii Martinickej z 9.B, Františkovi Meškovi z 9.A, Jánovi Kováčovi z 8.A, Linde Cabadajovej z 3.B, Nelke Peckovej z 3.B, Paťke Zuziakovej z 3.B, Sophii Peknušovej z 5.B, Jakubovi Pechotovi z 5.A, Cestovateľom z 3.C a Sovičkám z 3.B za reprezentáciu školy na súťažiach. Karolína Sekerková z 2.A, Marek Pirošík z 2.A, Samuel Pražiak z 2.B a Emka Ťažká z 3.C triedy získali pochvalu riaditeľkou školy za 0 vymeškaných hodín počas celého školského roka. Našim úspešným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že budú aj naďalej reprezentovať našu školu (možno aj v nových tričkách s logom našej školy – ktoré získali). Mgr. Irena Kolčáková

 • Aj v tomto šk. roku boli ocenení opäť aj jednotlivci, ktorí prispeli v každom zbere 100 kg a viac. Mária Martinická 9.B (1 066 kg), Šimon Tichák 3.B (1 002 kg), Veronika Majerová 5.A (642 kg), Mirko Janík 7.B (496 kg), Samuel Pražiak 2.B (476 kg), Marek Mahút 1.A (466 kg), Jakub Chovanec 5.A (436 kg), Janka Orlická 3.C (372 kg), Karin Franeková 2.B (281 kg), Nelka Romančíková 5.A (275 kg), Samuel Sochuliak 7.B (272 kg), Tatiana Štefková 3.B (260 kg), Veronika Töröková 6.B (252 kg), Mariana Chabadová 6.B (229 kg), Katarína Prílepková 6.A (228 kg), Paťka Zuziaková 3.B (213 kg), Roman Teiml 1.A (192 kg), Miška Ťažká 3.C (180 kg), Oliver Šváb 2.A (178 kg), Emka Ťažká 3.C (173 kg), Romanka Hanuliaková 3.C (156 kg), Daniel Borák 7.A (149 kg), Simona Franeková 7.B (144 kg), Katka Ťažká 2.A (141 kg), Jakub Šavel 4.A (134 kg), Dominika Pálešová 4.A (133 kg), Ráchel Lesková 7.A (115 kg), Viktória Bugáňová 5.B (111 kg), Laura Zuziaková 8.A (108 kg), Michal Vrábel 3.A (108 kg), Laura Ticháková 1.A (107 kg), Benjamín Šmehýl 9.B (103 kg), Ján Zuziak 2.B (102 kg), Marián Zuziak 2.B (102 kg), Adam Kubáň 2.A (102 kg), Adam Kvočka 2.B (101 kg), Jakub Martinec 4.A (100 kg), Rastislav Púček 3.B (100 kg), Oliver Filo 3.B (100 kg), Peťka Franeková 8.A (100 kg).

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  V tomto školskom roku sme spoločnými silami nazbierali 17 560 kg starého papiera a zachránili sme 140 stromov – v porovnaní s minulým rokom je to o 20 stromov viac. Najusilovnejšie triedy získali finančnú odmenu: 1. miesto - 50 €, 2. miesto - 30 €, 3. miesto - 20 €. Dôležité INFO: v školskom roku 2018/2019 sme spoločne nazbierali a získali: október 5 460 kg- 354,90 €, február 6 950 kg- 486,50 €, máj 5 150 kg- 360,50 €. Peniažky sme využili na vyhodnotenie najusilovnejších tried – 200 €, nákup tričiek s logom školy, nákup kníh, vecných cien pre žiakov a pomôcok - sú súčasťou vyúčtovania účtu ZRŠ. Vyhodnotenie naj tried: 1. stupeň- 1. miesto: 3.B trieda, nazbierala 2 008 kg (118,11) a zachránila 16 stromov, 2. miesto: 3.C trieda, nazbierala 1 541 kg (96,31) a zachránila 12 stromov, 3. miesto: 2.B trieda, nazbierala 1 449 kg (69,00) a zachránila 12 stromov, 2. stupeň- 1. miesto: 5.A trieda, nazbierala 2 173 kg (127,82) a zachránila 17 stromov, 2. miesto: 9.B trieda, nazbierala 1 663 kg (72,30) a zachránila 13 stromov, 3. miesto: 7.B trieda, nazbierala 1 257 kg (54,65) a zachránila 10 stromov. ĎAKUJEME:) Mgr. Irena Kolčáková

 • Dňa 26.06.2019 sa konal Netradičný olympijský deň pre žiakov 1. stupňa, ktorý bol zahájený Olympijským behom na námestí Jamy. Všetky vekové kategórie vzhľadom na veľmi horúce počasie odbehli po jednom koliečku. Z prváčok a druháčok na prvom mieste sa umiestnila Karinka Franeková (2.B), na druhom Karolínka Sekerková a treťom mieste Dorotka Remenárová, obe z 2.A. Z chlapcov bol prvý Timko Sušienka (2.B), druhý Paľko Vrábel (1.A) a tretí Samko Boháč (2.B). Z tretiačok a štvrtáčok si prvé miesto vybojovala Anetka Mažgútová, za ňou Natálka Ondrišíková a tretia Lucka Boháčová, všetky dievčatá zo 4.A triedy. Z chlapcov ako prvý dobehol Alex Vrábel (4.A), druhý Jakubko Šavel (4.A) a tretí Aďko Ďurana (3.A). Títo bežci boli odmenení medailami a športovými tričkami s logom olympijských hier. Po behu prvostupniari pokračovali v netradičných športoch (Prekážkový beh, Štuplíková, Vrecia a Skokan) na ihrisku Jamy. Všetkým zúčastneným olympionikom patrí veľká vďaka za súťaživú atmosféru v hesle „fair play " a aj za to, že napriek veľmi horúcemu počasiu zvládli všetky športové disciplíny v plnom nasadení. A ako spomienka na tento deň im bude knižka, ktorú získali ako odmenu za vynaložené úsilie do svojich triednych knižníc. Vyhodnotenie bolo v dvoch vekových kategóriách: 1. a 2. ročníky: 1. miesto: 2.A, 2. miesto: 2.B, 3. miesto: 1.A, 3. a 4. ročníky: 1. miesto: 4.A, 2. miesto: 3.A, 3. miesto: 3.B, 4. miesto: 3.C. PaedDr. Anna Babišová

 • Spojená škola Belá organizovala dňa 25.06.2019 tretí ročník športovo – vedomostnej súťaže pod záštitou riaditeľky školy s názvom: BELSKÝ BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU v areáli Campingu Belá – Nižné Kamence. Tradične súťažili osem-členné družstvá v dvoch vekových kategóriách zo základných škôl: Gbeľany, Varín, Belá a Terchová. Na 2 km trati žiaci prekonávali 10 stanovíšť s prekážkami (prekonávanie preliezok podľa pokynov, prenášanie ťažkých vedier, plazenie v tráve, brodenie po rieke ku zvieratkám, chôdza na chodúľoch, chôdza po balančnom lane, streľba zo vzduchovky, streľba z kuše, pavučina, fúrikový beh, skok vo vreci, sprcha). Prekážky boli veľmi náročné na kondíciu, obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť, pozornosť a sťažovalo to aj veľmi horúce počasie. Stanovište so studenou sprchou padlo vhod. V tomto ročníku sme obľúbené preplávanie jazera museli vynechať z dôvodu premnožených rias. Na overenie vedomostí boli zostavené 2 stanovištia (určovanie liečivých rastlín, stromov a kríkov). Súťažiacich veľa síl stáli ,,angličáky“ (burpees), ktoré museli odcvičiť za nesplnenie úlohy alebo pri pochybení. Do cieľa sa podarilo dobehnúť všetkým súťažným družstvám, čím si vybojovali pamätné medaily a stupienkové umiestnenia aj poháre. Poďakovanie patrí Petrovi Bosíkovi a Petrovi Genskému zo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sa podieľali na príprave súťažných stanovíšť, ako aj našim ďalším dobrovoľníkom z radu žiakov a pedagógov. Pánovi starostovi Ing. Matúšovi Krajčimu ďakujeme za um

 • „Milí kamaráti, vítame Vás na dnešnej „Mini talent show“. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa prihlásili a ktoré sa prišli pozrieť ako diváci. Prajeme Vám dobrú náladu a zábavu“. Týmito slovami sa v úvode dievčatká Karolínka, Linduška a Paťka prihovorili súťažiacim i divákom. V našej Mini talent show sa deti prezentovali ľudovými i modernými piesňami, tancami, spoločnými hrami, brušným tancom. Ďakujeme všetkým deťom za pekné vystúpenia. Výkony detí boli veľmi vyrovnané, preto to mala porota naozaj ťažké. Nakoniec sme mali tri prvé, tri druhé a tri tretie miesta s rozdielom jedného bodu. Deti, ktoré sa zúčastnili nášho pekného popoludnia sa už tešia na ďalší ročník. Milé deti, pani vychovávateľky Hanka, Betka, Žanetka a Ľubka Vám želajú krásne prázdniny a dovidenia v septembri. Mgr. Ľubica Hriníková

 • „ ...Musím už ísť ...“ . Tieto slová začali znieť 25.júna o 15 hodine dolnou chodbou našej školy, kedy sme sa lúčili s našimi deviatakmi na ich rozlúčkovom večierku. Po príhovore deviatakov a pani riaditeľky sa deti osobne rozlúčili s učiteľmi a pripravenou prezentáciou zaspomínali na deväť rokov dozadu. Po vyhlásení naj-športovca (Adam Cingel), naj-športovkyne (Mária Martinická) a učiteľského naj-deviataka (Mária Martinická) začali tanečné kolo naj-deviatačka (Veronika Ďuranová) s naj-deviatakom (Adam Cingel). Deň, ktorý je pre nich zároveň koncom aj novým začiatkom ,ukončili aj začali bravúrne. Prajem im, aby všetko to, čo zažili doposiaľ, bola 1 veľká a šťastná spomienka, ktorú si so sebou ponesú navždy... Mgr. Hudecová Anna

Pondelok 19. 8. 2019

Počet návštev: 2897699

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Oslobodenia č.165, 013 05 Belá
Email školy: skola@zsbela.edu.sk
Telefón: 041/5693224, 0914167719-riaditeľka
041/5007417-zástupkyne ZŠ
041/5007416-tajomníčka
041/5007415-špeciálny pedagóg
041/5693311-školská jedáleň
Adresa školy: Oslobodenia č.165, 013 05 Belá

Národný projekt

Florbalistky podporuje

Aktivity podporuje

Projekty podporila

Projekty podporila

Projekty podporila

Projekty podporila

Realizované projekty cez

Medzinárodná spolupráca

Projekt podporila

Projekt podporila

Projekt podporila

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá
  Oslobodenia č.165, Belá 013 05
 • +421 415693224, 0914167719-riaditeľka
  +421 415007417-zástupkyne ZŠ
  +421 415007416-tajomníčka ZŠ
  +421 415007415-špeciálny pedagóg

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím