Novinky

Profil školy Minulosť a prítomnosť

História a súčasnosť školy

Profil školy

Vedenie školy a personálne obsadenie školy v školskom roku 2018/2019

 

 

Riaditeľka školy: Ing. Anna Přechová

 

 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Irena Kolčáková

štatutárna zástupkyňa, pedagogická zástupkyňa pre ročníky 1. - 4. a ŠKD

koordinátor Žiackeho parlamentu a zberový referent

správca školskej web stránky

triedna učiteľka 3.C

 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Viera Stráska

pedagogická zástupkyňa pre ročníky 5. - 9.

koordinátor  CVČ

triedna učiteľka 5.A

 

učiteľ ZŠ funkcia triednictvo
RNDr. Jana Vojtaššáková, PhD.

výchovný poradca a koordinátor protidrogovej prevencie,

koordinátor Celoslovenského testovania

8.A
Mgr. Eva Krajčiová špeciálny pedagóg -
Mgr. Ján Babiš správca kabinetu TSV 4.A
PaedDr. Anna Babišová koordinátor telesnej a športovej výchovy 3.A
Mgr. Anna Bárdyová zástupca odborov, správca jazykového laboratória 7.B
Mgr. Mária Bielková   2.B
Mgr. Peter Boháč správca kabinetu TSV, SRL, koordinátor športových tried a športovej prípravy -
Mgr. Ivan Černák   -
Mgr. Martina Ďurinová PK cudzích jazykov, správca jazykového laboratória, koordinátor výchovy k ľudským právam 9.A
Mgr. Viera Ferrová PK výchovných predmetov 9.B
Mgr. Anna Hudecová koordinátor ENV výchovy 6.A
Mgr. Tatiana Cabadajová   5.B
PaedDr. Mária Holubková MZ 1. – 4. ročníka + ŠKD 3.B
Mgr. Ľubica Hriníková koordinátor projektu Recyklohry ŠKD1
Mgr. Janka Chabadová PK SJL a spoločensko-vedných predmetov + koordinátor čitateľskej gramotnosti, metodická knižnica

6.B

Ing. Emília Krištofíková správca kabinetu CHE 7.A
Mgr. Tatiana Kvočková asistent učiteľa

-

Mgr. Monika Ďuranová

správca Jazykovej učebne

-

Mgr. Anna Mahútová vychovávateľka v ŠKD ŠKD2
Mgr. Mária Majerová správca kabinetu pre HUV 2.A
Mgr. Silvia Mariašová koordinátor finančnej gramotnosti + sklad učebníc + PK prírodovedných predmetov -
    -
Mgr. Jana Pechotová správca kabinetu pre 1. stupeň 1.A
Mgr. Ivana Sekerková kabinet SJL -
Mgr. Petra Vácvalová správca kabinetu MAT, FYZ -

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá
    Oslobodenia č.165, Belá 013 05
  • +421 415693224, 0914167719-riaditeľka
    +421 415007417-zástupkyne ZŠ
    +421 415007416-tajomníčka ZŠ
    +421 415007415-špeciálny pedagóg

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím