Novinky

Profil školy Minulosť a prítomnosť

História a súčasnosť školy

Profil školy

Vedenie školy a personálne obsadenie školy v školskom roku 2015/2016

 

 

Riaditeľka školy: Ing. Anna Přechová

 

 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Irena Kolčáková

štatutárna zástupkyňa, pedagogická zástupkyňa pre ročníky 1. - 5. a ŠKD

koordinátor environmentálnej výchovy a Žiackeho parlamentu

správca školskej web stránky

 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Viera Stráska

pedagogická zástupkyňa pre ročníky 6. - 9.

koordinátor Celoslovenského testovania 2015 a CVČ

 

učiteľ ZŠ funkcia triednictvo
RNDr. Jana Vojtaššáková, PhD. výchovný poradca a koordinátor protidrogovej prevencie 8.B
Mgr. Eva Krajčiová špeciálny pedagóg -
Mgr. Ján Babiš správca kabinetu TSV 1.A
PaedDr. Anna Babišová koordinátor telesnej výchovy a boja proti obezite 4.A
Mgr. Anna Bárdyová zástupca odborov, správca jazykového laboratória 9.C
Mgr. Mária Bielková   1.B
Ing. Daniela Blašková správca kabinetu THD a SEE -
Mgr. Peter Boháč správca kabinetu TSV, SRL 7.B
Mgr. Ivan Černák koordinátor športových tried a športovej prípravy -
Mgr. Martina Ďurinová PK cudzích jazykov, správca jazykového laboratória 6.C
Mgr. Viera Ferrová PK výchovných predmetov 6.A
Mgr. Ivana Fogadová správca kabinetu MAT 8.C
Mgr. Ján Holúbek správca kabinetu GEG, OBN a DEJ -
PaedDr. Mária Holubková MZ 1. – 4. ročníka + ŠKD 4.B
Mgr. Ľubica Hriníková koordinátor projektu Recyklohry 2.B, ŠKD1
Mgr. Elena Chabadová   -
Mgr. Janka Chabadová Metodická knižnica + kabinet SJL

6.B

Ing. Emília Krištofíková správca kabinetu BIO a CHE 9.B
Mgr. Tatiana Kvočková asistent učiteľa

-

Mgr. Gabriela Lodňanová

 

3.B

Mgr. Anna Mahútová vychovávateľka v ŠKD ŠKD2
Mgr. Mária Majerová správca kabinetu pre HUV 3.A
Mgr. Silvia Mariašová koordinátor finančnej gramotnosti + sklad učebníc + PK prírodovedných predmetov 9.A
Mgr. Eva Martinčeková   -
Mgr. Jana Pechotová správca kabinetu pre 1. stupeň 2.A
Mgr. Zuzana Prílepková Mariašová   -
Mgr. Zuzana Remenárová PK SJL a spoločensko-vedných predmetov 5.A
Mgr. Ivana Sekerková   8.A
Mgr. Petra Vácvalová správca kabinetu FYZ 7.A

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá
    Oslobodenia č.165, Belá 013 05
  • +421 415693224, 0914167719-riaditeľka
    +421 415007417-zástupkyne ZŠ

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím