Novinky

Profil školy Minulosť a prítomnosť

História a súčasnosť školy

Profil školy

Vedenie školy a personálne obsadenie školy v školskom roku 2014/2015

 

 

Riaditeľka školy: Ing. Anna Přechová

 

 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Irena Kolčáková

štatutárna zástupkyňa, pedagogická zástupkyňa pre ročníky 1. - 5. a ŠKD

koordinátor environmentálnej výchovy a Žiackeho parlamentu

správca školskej web stránky

 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Viera Stráska

pedagogická zástupkyňa pre ročníky 6. - 9.

koordinátor Celoslovenského testovania 2015

 

učiteľ ZŠ funkcia triednictvo
RNDr. Jana Vojtaššáková, PhD. výchovný poradca a koordinátor protidrogovej prevencie 7.B
Mgr. Tatiana Kvočková asistent učiteľa, odborný zamestnanec -
Mgr. Ján Babiš správca kabinetu THD a SEE 4.A
PaedDr. Anna Babišová koordinátor telesnej výchovy a boja proti obezite 3.A
Mgr. Anna Bárdyová zástupca odborov, správca kabinetu cudzích jazykov 8.C
Mgr. Mária Bielková   5.A
Ing. Daniela Blašková správca učebne cudzích jazykov 9.B
Mgr. Peter Boháč koordinátor športových tried a športovej prípravy 6.B
Mgr. Iveta Bukovinská správca kabinetu pre 1. stupeň a HUV 1.B
Mgr. Tatiana Cabadajová PK SJL a spoločensko-vedných predmetov 7.A
Mgr. Ivan Černák koordinátor športových tried a športovej prípravy -
Mgr. Monika Ďuranová správca jazykového laboratória 5.B
Mgr. Martina Ďurinová PK cudzích jazykov 5.C
Mgr. Viera Ferrová   9.A
Mgr. Ivana Fogadová správca kabinetu MAT 7.C
Mgr. Ján Holúbek správca kabinetu GEG, OBN a DEJ -
PaedDr. Mária Holubková MZ 1. – 4. ročníka + ŠKD 3.B
Mgr. Ľubica Hriníková koordinátor projektu Recyklohry ŠKD
Mgr. Elena Chabadová PK prírodovedných predmetov 8.A
Mgr. Janka Chabadová Metodická knižnica + kabinet SJL

-

Ing. Emília Krištofíková správca kabinetu BIO a CHE 8.B
Mgr. Gabriela Lodňanová   2.B
Mgr. Mária Majerová   2.A
Mgr. Silvia Mariašová koordinátor finančnej gramotnosti + sklad učebníc -
PaedDr. Anna Marunová správca kabinetu cudzích jazykov 6.C
Mgr. Jana Pechotová   1.A
Mgr. Zuzana Prílepková Mariašová PK výchovných predmetov -
Mgr. Zuzana Remenárová   9.C
Mgr. Petra Vácvalová správca kabinetu FYZ 6.A

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá
    Oslobodenia č.165, Belá 013 05
  • +421 415693224, 0914167719-riaditeľka
    +421 415007417-zástupkyne ZŠ

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím