Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Poradenstvo Školská fotogaléria Novinky Školský šport

História a súčasnosť školy

Profil školy

Vedenie školy a personálne obsadenie školy v školskom roku 2014/2015

 

Riaditeľka školy: Ing. Anna Přechová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Irena Kolčáková

štatutárna zástupkyňa, pedagogická zástupkyňa pre ročníky 1. - 5. a ŠKD

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Viera Stráska

pedagogická zástupkyňa pre ročníky 6. - 9.

 

zamestnanec funkcia aprobácia (učí aj)